9.Sınıf

Fizik Bilimi
Fizik Biliminin Alt Dalları
Fizik Bilimine Yön Verenler
Fizik Bilimi İle İlgili Kariyer Keşfi

Temel ve Türetilmiş Nicelikler
Skaler ve Vektörel Nicelikler
Vektörler
Doğadaki Temel Kuvvetler
Hareket ve Hareket Türleri

İç Enerji, Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Arasındaki İlişki
Hâl Değişimi
Isıl Denge
Isı Aktarım Yolları
Isı İletim Hızı

Basit Elektrik Devreleri
Elektrik Akımı
Ohm Yasası

Dalgaların Temel Kavramları
Dalgaların Sınıflandırılması
Dalgaların Yayılma Süratini Etkileyen Etmenler

10.Sınıf

Akışkanlarda Bernoulli İlkesi
Bernoulli İlkesi’nin Uygulamaları

Sabit Hızlı Hareket
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
Serbest Düşme
İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket

Dirençlerin Seri, Paralel ve Birleşik Bağlanması
Üreteçlerin Seri ve Paralel Bağlanması
Elektrik Akımının Oluşturabileceği Tehlikelere Karşı Alınması Gereken Önlemler
Topraklamanın Önemi

İş, Enerji ve Güç
Enerji Türleri
Mekanik Enerji
Enerji Kaynakları

Salınım Hareketi
Su Dalgalarında Yansıma ve Kırılma
Rezonans ve Deprem

11.Sınıf

Yarı İletkenlik
Süper İletkenlik

Newton Hareket Yasaları
Sürtünme Kuvveti
Limit Hız
Çembersel Hareket

Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet
İndüksiyon Akımı
Transformatörler

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma
Düzlem Aynalar
Küresel Aynalar
Kırılma
Görünür Derinlik
Fiber Optik
Prizmalar
Mercekler

Yay Sabiti
Esneklik Potansiyel Enerjisi
Sürtünme Kuvvetinin Yaptığı İş
Enerjinin Korunumu
Verim
Nükleer Enerji

12.Sınıf

Tork
Denge
İtme
Momentum
Momentumun Korunumu
Eylemsizlik Momenti
Açısal Momentum

Siyah Cisim Işıması
Fotoelektrik Etki
Standart Model
Modern Atom Teorisi

Su Dalgalarında Kırınım
Işıkta Kırınım
Su Dalgalarında Girişim
Işıkta Girişim
Elektromanyetik Dalgalar
Işık Renkleri
Mekanik veya Elektromanyetik Dalgaların Kullanıldığı Cihazlar