Bilim:

Yaşadığımız dünyayı ve evreni tanımaya çalışan planlı programlı çalışmaların hepsine bilim denir.

Bilimle uğraşan insanlara bilim insanı denir. Bilim insanına ait bazı özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır.

•Meraklı olmalı
•İyi bir gözlemci
•Akılcı
•Kararlı
•Tarafsız
•Otoriteye bağlı olmayan
•Sabırlı
•Planlı ve programlı
•…

Fizik:

Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen doğada gerçekleşen olaylara mantıklı açıklamalar getiren uygulamalı bir bilim dalıdır.

Fiziğin Alt Alanları:

1) Mekanik

2) Elektromanyetizma

3) Optik

4) Termodinamik

5) Atom fiziği

6) Nükleer Fizik

7) Katıhal Fiziği

8) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

 

1) Mekanik:Kuvvetin etkisi altında olan cisimlerin denge ve hareket durumlarını inceleyen fiziğin alt dalıdır. (Hareket)

 • Kuvvet
 • Denge-Moment
 • Kütle Merkezi
 • Basit Makineler
 • Doğrusal hareket
 • Bağıl hareket
 • Nehir Problemleri
 • Hareket Yasaları
 • İş-Güç-Enerji
 • İtme-Momentum
 • Çembersel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Açısal Momentum
 • Kütle Çekim
 • Kepler Kanunları

gibi konuları inceler.

 

2) Elektromanyetizma: Atomun yapısında proton ve elektron ile bunlar arasındaki etkileşim kuvvetini, elektrik alanını inceleyen kısmına elektrik

Mıknatısları, yerin manyetik alanını ve akım geçen tellerin çevrelerindeki manyetik alanı inceleyen kısmına da manyetizma denir.

Bu ikisinin toplam ilgi alanına da elektromanyetizma denir.

 

3) Optik : Işıkla alakalı tüm olayları inceleyen fiziğin alt dalıdır.

 • Gölge
 • Kırılma
 • Yansıma
 • Aydınlanma
 • Ayrılma
 • Kırınım
 • Girişim

 

4) Termodinamik: Enerjinin madde içerisinde nasıl yayıldığını veya aktarıldığını inceleyen fiziğin alt dalıdır.

* Isı

* Sıcaklık

* İç Enerji

* Genleşme

* Yalıtım

* İletim

gibi konuları inceler

 

5) Atom Fiziği: Atomu, genel yapısını, diğer atomlarla etkileşimini, bileşik oluşturmasını, atomların uyarılma ve ışımalarını inceleyen fiziğin alt dalıdır.

 

6) Nükleer Fizik: Atom çekirdeğinin kararsız olduğu radyoaktif olayları (fisyon ve füzyon reaksiyonları ) inceleyen fiziğin alt dalıdır.

Çekirdek fiziği olarak da ifade edilir.

 

7) Katıhal Fiziği: Yoğun haldeki maddelerin esneklik, optik, manyetik, elektrik … özelliğini inceleyen fiziğin alt dalıdır.

Elektroniğin temelini oluşturur.

 

8) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği:

Atom altı parçacıkları ve maddenin 4.Halini inceleyen fiziğin alt dalıdır.

 

Fizikte Büyüklükler:

a) Temel Büyüklükler: Sadece bir büyüklükle tanımlanabilen büyüklüklere denir. 7 tanedir.

Büyüklük Sembol Birim Ölçme Aleti
Kütle m kg Eşit Kollu Terazi
Işık Şiddeti I Candela Fotometre
Sıcaklık T Kelvin Termometre
Akım Şiddeti i Amper Ampermetre
Mol Sayısı n Mol
Uzunluk l Metre Cetvel
Zaman t Saniye Kronometre

b) Türetilmiş Büyüklükler: Birden fazla büyüklüğün bir araya gelerek oluşturduğu büyüklüklere denir.

Alan

Yerdeğiştirme

Hız

İvme

Ağırlık

Özkütle

Hacim

örnek olarak gösterilebilir.