Elektrik Akımı:
Potansiyelleri farklı yüklü iletken küreler telle birbirlerine bağlandıklarında potansiyelleri eşitleninceye kadar yük alış verişinde bulunurlar. Yani iletken telde akım oluşur.

 

Akımın yönü elektronların yönüne zıt yönde kabul edilir. Referans elektriksel potansiyel enerji alındığından enerjinin büyük olduğu küreden küçük olan küreye doğru akım oluşur.

 

Anahtarlar kapatıldığında yük geçişleri ve akımlar

Akım Şiddeti:
Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti denir.

 

Not:
İletken içerisinde sadece elektronlar hareket eder protonlar hareket etmez. Eğer geçen yük miktarı coulomb cinsinden değil de elektron sayısı cinsinden verilirse formül üzerinde küçük bir değişiklik yapılarak

e = Elementer yük (1,6.10-19 coulomb) ile bulunur.

Not:
İletken içerisinde sadece elektronlar hareket eder protonlar hareket etmez. Protonlar çözelti içerisinde iyon halinde iken hareket ederler. Burada dikkat edilmesi gereken + ve – yüklerin hareket yönleri aynı yönlü olursa farkı zıt yönde olursa toplamı alınır.

 

Elektrik Devre Elemanları:
1) Üreteç:
2) Anahtar:
3) Direnç:

4) Reosta
5) Diyot

6) Ampermetre
7) Voltmetre
Akımı ölçer.
Devreye seri bağlanır.
Üzerinden akım geçirir.
İç direnci sıfır kabul edilir.

Gerilimi ölçer.
Devreye paralel bağlanır.
Üzerinden akım geçirmez.
İç direnci sonsuz kabul edilir.