De Broglie Dalga Boyu

Madde Dalgaları

Işığın yani fotonun bir enerjimi ya da bir tanecik mi olduğu hakkında bilim insanları uzun bir süreç yaşamışlardır. ​

​1600 lü yıllarda Newton ışığın bir tanecik olduğunu, Max Planc ta dalga özelliği taşıdığının matematiksel ifadesini 1900 lü yılların başlarında ortaya atmış.​

​Dalga ve tanecik özelliğinin birlikte olabileceği fikri, başta de Broglie olmak   üzere, Heisenberg ve Schrödinger gibi modern fizikçiler tarafından kabul gördü. ​

​Taneciklere hareketleri sırasında bir de dalga eşlik eder. Eşlik eden dalganın dalga boyuna de Broglie dalga boyu denir.

Louis de Broglie 1923’te doktora tezi olarak ışığın doğasını inceledi ve “Işık, tanecik özelliği gösteriyorsa, neden tanecikler dalga özelliği göstermesin?” şeklindeki bir düşünceden yola çıkarak doğadaki simetriye dikkat çekti. Bu görüş o yıllarda herhangi bir deneysel veriye dayanmayan  ancak devrim niteliğinde bir fikirdi. De Broglie’ye göre elektronlar tıpkı ışık gibi dalga – parçacık dualitesine sahipti ve her elektrona eşlik eden bir dalga vardı. ​

De Broglie, bu çalışmalardan ​dolayı 1929 da ​Nobel Fizik ödülüne layık görüldü.​

De Broglie, Einstein’in kütle enerji bağıntısı ile Max Planc’ın enerji formüllerinin eşitliğinden yararlanarak aşağıdaki ifadeye ulaşmıştır.​

Tanecik modeli​

Dalga modeli​

de Broglie ye göre, hareket eden maddesel parçacıklara da dalga eşlik etmektedir. Bu dalgalara madde dalgaları denir.​

Bu dalgaların dalga boyları

ile bulunur.