Fizikte büyüklükler ikiye ayrılır.

1)Skaler Büyüklükler

2)Vektörel Büyüklükler

1)  Skaler Büyüklükler:

Sadece sayısal bir değer ve bir birimle tanımlanabilen büyüklüklere denir.

Sayı+Birim

06 sn

28 m

30 kg

40 joule

52 ˚C

55 amper

57 Lümen

60 Kalori

2) Vektörel Büyüklükler:

Doğrultusu yönü şiddeti ve başlangıç noktaları ile tanımlanabilen büyüklüklerdir.

Doğrultusu             : d doğrusu

Yönü                        : K’ dan L’ ye

Şiddeti                     : l a l = l KL l = a

Başlangıç noktası  : K noktası

Vektörlerin Özellikleri:

1) Doğrultusu yönü ve şiddeti aynı olan vektörlere eşit vektör denir.

2) Doğrultu ve şiddetleri aynı yönleri farklı olan vektörlere zıt vektör denir.

3) Bir vektörün skaler bir sayı ile çarpımı veya bölümü yine bir vektördür.

4) Vektörler özellikleri değiştirilmeden bir noktadan başka bir noktaya taşınabilir.