Denge konumundan itibaren iki nokta arasında eş zamanlı değişken ivmeli periyodik harekete basit harmonik  hareket denir.

Uzanım:(X)

Basit harmonik hareket yapan cismin herhangi bir andaki denge konumuna olan yönlü uzaklığına uzanım denir.

* X ile gösterilir.

* Vektörel bir büyüklüktür.

* Birimi metredir.

B.H.Hareket yapan cismin konumundaki değişim sinüsodal bir değişim olduğundan uzanımı veren bağıntı

açı gördüğümüz yere wt yazarsak konum denklemi

X=Xmax.sin(wt)

ile bulunabilir.

Periyot:(T)

Basit harmonik hareket yapan cismin bir tam salınım hareketi yapması için geçen süreye periyot denir.

Frekans:(f)

Basit harmonik hareket yapan cismin birim zamandaki salınım sayısına frekans denir.

* f ile gösterilir.

* Birimi s-1 dir.

Not:

Periyot ile frekansın çarpımı T.f=1 eşit olur.